Ostuprotsess

  1. Parameetrite kindlaks tegemine (hind, suurus, asukoht, jne.).
  2. Kinnisvaraobjektide ülevaatus ja valimine.
  3. Ametliku hindamisakti tellimine, juhul kui finantsasutus seda nõuab. Hindamisakti eest tasub ostja.
  4. Hindamisakti ja laenutaotluse ettevalmistamine finantsasutuse jaoks (kui ostja ei kasuta tehinguks oma finantseeringut).
  5. Notaribüroos sobiva aja leidmine ja broneerimine ostu-müügitehingu sõlmimiseks.
  6. Ostusumma kandmine notari deposiitkontole.
  7. Broneerimis- ja/või ostumüügilepingu allkirjastamine. Notari tasude ja riigilõivude maksmine.
  8. Üleandmisakti allkirjastamine vastavalt ostumüügi lepingule.
  9. Uue omaniku registreerimine kinnistusraamatusse. See tehakse automaatselt 1 kuu peale ostumüügilepingu sõlmimist notari büroos.